نوین مارکتینگ مسیر جاری شما نوین مارکتینگ صفحه اصلیرزومهکارخانجات پسته امروز سه شنبه 2 بهمن 1397

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل :

نظرسنجی

نظر شما در باره این سایت چیست ؟کارخانجات پسته

پسته ميلاد

 2 دستگاه باسکول

تعاوني پسته كرمان

 2 دستگاه باسکول

تعاوني پسته نوق

 2 دستگاه باسکول

تعاوني پسته زرند

1  دستگاه باسکول

تعاوني پسته انار

1  دستگاه باسکول

خشكبار سبز (پسته سلطانا)

1  دستگاه باسکول

تعاوني پسته صحرا

1  دستگاه باسکول

تعاوني پسته رفسنجان ـ انبار مركزي             

1  دستگاه باسکول

شركت پسته حاج مهدي خوشحالي

1  دستگاه باسکول

تعاوني پسته رفسنجان _ شهر بابك

1  دستگاه باسکول