نوین مارکتینگ مسیر جاری شما نوین مارکتینگ صفحه اصلیباسکولباسکول 50 تن امروز سه شنبه 2 بهمن 1397

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل :

نظرسنجی

نظر شما در باره این سایت چیست ؟باسکول 50 تن

انواع باسکولهای 50  تن تمام الکترونیک     

 

  1- باسکول 50 تن تمام فلز  بدون گود   (کامیون کش)  

  2- باسکول 50 تن تمام فلز داخل گود  (کامیون کش)  

  3- باسکول 50 بتن فلز  بدون گود  (کامیون کش)

  4-  باسکول 50 تن بتن فلز داخل گود    (کامیون کش)   

5- باسکول 50 تن پیش ساخته بتنی  داخل گود و بدون گود    (کامیون کش)

 

 

 

1- مشخصات فنی باسکول تمام فلز بدون گود 

لودسل : 4  عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین  

ابعاد صفحه:    3*8  متر  

استقامت صفحه :  %120 ظرفیت توزین  

دقت صفحه :   5kg+   طبق استاندارد ملی

زینه :  10kg  طبق استاندارد ملی 

 تیر آهن اصلی : IPE 500

 تیر آهن فرعی IPE 180 

 پوشش صفحه : ورق  10mm 

 

 

50Ton1

2-مشخصات فنی باسکول تمام فلز داخل گود

لودسل : 4 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین

ابعاد صفحه:    3*8 متر

استقامت صفحه :  %120 ظرفیت توزین

 دقت صفحه :   5kg+   طبق استاندارد ملی

 زینه :  10kg  طبق استاندارد ملی

 تیر آهن اصلی : IPE 500

 تیر آهن فرعی IPE 160

 پوشش صفحه : ورق  10mm 

 

 

50Ton2

3-  مشخصات فنی باسکول بتن قلز بدون گود

لودسل : 4 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین

ابعاد صفحه:    3*8  متر

استقامت صفحه :  %120 ظرفیت توزین

 دقت صفحه :   5kg+   طبق استاندارد ملی

 زینه :  10kg  طبق استاندارد ملی

 تیر آهن اصلی : IPE 500

 تیر آهن فرعی IPE 160

 پوشش صفحه : بتن و میل گرد

 

 

50Ton3

4- مشخصات فنی باسکول بتن قلز  داخل گود

لودسل : 4 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین

ابعاد صفحه:    3*8 متر

استقامت صفحه :  %120 ظرفیت توزین

 دقت صفحه :   5kg+   طبق استاندارد ملی

 زینه :  10kg  طبق استاندارد ملی

 تیر آهن اصلی : IPE 500

 تیر آهن فرعی IPE 160

 پوشش صفحه : بتن و میل گرد

50Ton3

5- مشخصات فنی باسکول پیش ساخته بتنی داخل گود و بیرون گود

لودسل : 4 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین

ابعاد صفحه:    3*7/5  متر
استقامت صفحه :  %120 ظرفیت توزین

 دقت صفحه :   5kg+   طبق استاندارد ملی

 زینه :  10kg  طبق استاندارد ملی

پوشش صفحه: بتن مسلح  با روکش بتن الیافی

مشخصات فنی بتن الیافی

 

 

50Ton4

کلیه باسکولها دارای تجهیزات زیر می باشند :

نشاندهنده GAMMA – جانکشن باکس – پرینتر – چراغ ترافیکی – دیسپلی ثانویه