نوین مارکتینگ مسیر جاری شما نوین مارکتینگ صفحه اصلیباسکولباسکول 60 تن امروز سه شنبه 2 بهمن 1397

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل :

نظرسنجی

نظر شما در باره این سایت چیست ؟باسکول 60 تن

انواع باسکولهای 60  تن تمام الکترونیک 

 

1- باسکول 60 تن تمام فلز بدون گود    (تریلی کش )

2- باسکول 60 تن تمام فلز داخل گود با صفحه فلزی  (تریلی کش )

3- باسکول 60 تن بتن فلز بدون گود   (تریلی کش )

4-  باسکول 60 تن بتن فلز داخل گود   (تریلی کش )

5- باسکول 60 تن پیش ساخته بتنی داخل گود و بدون گود  (تریلی کش )

 

 

1- مشخصات فنی باسکول تمام فلز بدون گود              

لودسل : 8 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین

ابعاد صفحه:    3*16  متر

استقامت صفحه :  %120 ظرفیت توزین

دقت صفحه :   5kg+   طبق استاندارد ملی

زینه :  10kg  طبق استاندارد ملی 

 تیر آهن اصلی : IPE 500

تیر آهن فرعی IPE 180 

 پوشش صفحه : ورق  10mm   

  

 

 

 

60Ton1

2-  مشخصات فنی باسکول تمام فلز داخل گود

لودسل : 8 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین

ابعاد صفحه:    3*16  متر

استقامت صفحه :  %120 ظرفیت توزین

 دقت صفحه :   5kg+   طبق استاندارد ملی

 زینه :  10kg  طبق استاندارد ملی

 تیر آهن اصلی : IPE 500

 تیر آهن فرعی IPE 160

 پوشش صفحه : ورق  10mm

  

  

 

60Ton2

 

 

 

3-  مشخصات فنی باسکول بتن فلزبدون گود

لودسل : 8 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین

ابعاد صفحه:    3*16  متر

استقامت صفحه :  %120 ظرفیت توزین

 دقت صفحه :   5kg+   طبق استاندارد ملی

 زینه :  10kg  طبق استاندارد ملی

 تیر آهن اصلی : IPE 500

 تیر آهن فرعی IPE 160

 پوشش صفحه : بتن  

 

60Ton3

 

 

 

4- مشخصات فنی باسکول بتن فلز داخل گود

لودسل : 8 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین

ابعاد صفحه:    3*16  متر

استقامت صفحه :  %120 ظرفیت توزین

 دقت صفحه :   5kg+   طبق استاندارد ملی

 زینه :  10kg  طبق استاندارد ملی

 تیر آهن اصلی : IPE 500

 تیر آهن فرعی IPE 160

 پوشش صفحه : بتن 

 

60Ton4

5- مشخصات فنی باسکول پیش ساخته بتنی داخل گود و بیرون گود

لودسل : 6 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین

ابعاد صفحه:    3*15  متر
استقامت صفحه :  %120 ظرفیت توزین

 دقت صفحه :   5kg+   طبق استاندارد ملی

 زینه :  10kg  طبق استاندارد ملی

پوشش صفحه: بتن مسلح  با روکش بتن الیافی

فندانسیون پیش ساخته

حمل به همراه فندانسیون  توسط دو تریلی

مشخصات فنی بتن الیافی

 

60Ton4

 

کلیه باسکولها دارای تجهیزات زیر می باشند :

نشاندهنده GAMMA – جانکشن باکس – پرینتر – چراغ ترافیکی – دیسپلی ثانویه